Φορ. Ίπποι Κυβισμός c.c Τέλη ( € ) Σχόλια - Διευκρινήσεις.
5 643 - 785 46

 

 

Στους κατόχους αυτοκινήτων τύπου "τζιπ" παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοκίνητο αυτού του τύπου, ως εξής:

 

1. Προκειμένου για αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν εντός του έτους 1992 και μετά, κατ' επιλογή του φορολογούμενου:

Α. Το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης, που προκύπτει με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αντίστοιχων φορολογήσιμων ίππων, μειωμένο κατά 20%.

Β. Την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους, κατά το χρόνο της αγοράς τους, προσαυξημένη κατά ποσοστό 80%.

2. Προκειμένου για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1991, κατ' επιλογή του φορολογούμενου:

Α. Το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης, που προκύπτει με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αντίστοιχων φορολογήσιμων ίππων, μειωμένο κατά 20%.

Β. Την τιμολογιακή αξία, δηλαδή την τιμή αγοράς που είχε την 31η Δεκεμβρίου 1991 το ίδιο ή όμοιο με αυτό τύπου όχημα, προσαυξημένη κατά ποσοστό 80%.

6 786 - 928 112
7 929 - 1071 112
8 1072 - 1214 112
9 1215 - 1357 112
10 1358 - 1500 202
11 1501 - 1642 202
12 1643 - 1785 202
13 1786 - 1928 202
14 1929 - 2071 446
15 2072 - 2214 446
16 2215 - 2357 446
17 2358 - 2500 580
18 2501 - 2642 580
19 2643 - 2785 580
20 2786 - 2928 580
21 2929 - 3071 580
22 3072 - 3214 580
23 3215 - 3356 580
24 3357 - 3500 580
25 3501 - 3642 580
26 3642 - 3785 580
27 3786 - 3929 580
> 27 > 3929 580